B Sınıfı Ehliyeti Olanlar 125 cc’ye Kadar Motosiklet Kullanabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası B sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilecek. 10 Şubat’ta yayımlanan kararın ardından B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından 125 cc’ye kadar olan motosikletlerin nasıl alınabileceği merak konusu oldu.

B sınıf ehliyete sahip olanlar 50 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanabilmektedir. Yasalara göre 50 cc’ye kadar olan motosikletler B sınıfı, yani otomobil ehliyetiyle kullanılırken bunun üzerinde silindir hacmine sahip motosiklet için de A1 sınıfı ehliyet gerekiyor.  Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte artık B sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc’ye kadar motosikletleri kullanabilecek.

Belirli Şartların Sağlanması Gerekiyor

B sınıfı ehliyeti olanlar 125 CC motosiklet kullanabilmek için belirli şartları taşıması gerekecek. İlk olarak en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak ön koşul olacak. Ayrıca yeniden sağlık raporu verilecek. Diğer bir koşul ise 5 yıl içinde sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınmamış olması gerekiyor.

Diğer yandan adayların tekrar direksiyon sınavına katılım göstermesi gerekecek. Şartlar, mart ayında netleşecek.

Resmi Gazete Kararı

10 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete kararı şu şekilde;

MADDE 1- 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“B sınıfı sürücü belgesi ile;

  1. a) Deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak,
  2. b) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte iki tekerlekli araçları kullanacaklar için aranan sağlık şartlarını taşımak,
  3. c) Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içinde 2918 sayılı Kanuna istinaden daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak

koşullarıyla Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde bu fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar için belirlenen direksiyon eğitimi dersinin tamamlanarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere ülkemiz sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilir. Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimî olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

Bunları da beğenebilirsin